www.1495.com(澳门新萄京)公告
您现在的位置:www.1495.com > www.1495.com(澳门新萄京)公告 > 
www.1495.com(澳门新萄京)公告
关于发布《澳门新萄京(www.1495.com)合规管理手册》的公告
        作者:         来源:         时间:2019-03-29 次数:16637次


 经集团www.1495.com(澳门新萄京)研究决定,发布《澳门新萄京(www.1495.com)合规管理手册》。即日起,请全体员工遵照执行。

 

              澳门新萄京(www.1495.com)

                 2019年3月29日

           

                                    www.1495.com合规管理手册(中文版).pdf